บทนำเลี้ยงโคนม

เขียนโดย Add Blogger วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ลักษณะกิจการโคนม
งานเลี้ยงโคนมเป็นงานที่ต้องทำประจำทุกวันอย่างไม่มีวันหยุด เช่น การรีดนม ปกติผู้เลี้ยงรีดนมวันละสองครั้ง บางฟาร์มอาจจะสามครั้ง สัปดาห์ละเจ็ดวัน ปีละสามร้อยหกสิบห้าวันไม่มีวันหยุด แม่โคนมเป็นสัตว์ที่คุ้นเคยกิจวัตรประจำ การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำ เช่น รีดนมผิดเวลา มีเสียงดังหรือคนแปลกหน้ารบกวนตอนรีดนม อาจจะทำให้ปริมาณนมที่รีดได้ลดลง

คอกและห้องรีดนมจะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ การกำจัดอุจจาระในคอกที่เลี้ยงผูกยืนโรงจะต้องหมั่นทำ เพราะความสกปรกเป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพโคและการผลิตนมที่สะอาด

งานเลี้ยงโคนมเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ เพราะมีงานละเอียดที่ต้องเอาใจใส่หลายอย่าง เช่น งานรีดนม การจดบันทึก หรือจดจำการเป็นสัด การผสมพันธุ์และการให้นมของแม่โค

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคนมทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อรวมกันแล้วอาชีพเลี้ยงโคนมจัดเป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และความสุขทางใจไม่น้อย


ข้อดีของการเลี้ยงโคนมที่น่าสนใจคือ

 • ให้รายได้ทุกวันตลอดทั้งปี
 • มีงานให้ทำตลอดปีสมาชิกในครอบครัวไม่ต้องหางานนอกบ้าน ทำให้อยู่กันอย่างพร้อมหน้ามีความอบอุ่นในครอบครัว
 • สามารถใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์เป็นอาหารโคนม

ข้อด้อยของกิจการโคนมคือ

 • การลงทุนเบื้องต้นค่อนข้างสูงในการซื้อโคและสร้างโรงเรือน
 • ผู้เลี้ยงต้องการประสบการณ์และฝึกอบรมก่อนเริ่มอาชีพ
 • ผู้เลี้ยงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการพัฒนาคุณภาพโคให้ดีขึ้น

พันธุ์โคนม

ประเทศแถบซีกโลกตะวันตกเลี้ยงและพัฒนาโคให้เป็นพันธุ์โคนมมานานและมีโคนมมากมายหลายพันธุ์ ส่วนประเทศในเขตอากาศร้อน แม่โคที่ให้นมพอมีอยู่บ้าง แต่การให้ผลผลิตน้ำนมต่ำกว่าพันธุ์โคนมจากประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นสำคัญ โคพื้นเมืองไทยนั้น มีความสามารถในการให้น้ำนมค่อนข้างต่ำ
2 ความคิดเห็น

 1. ใครอยากฝึกงานเดนมาร์กจะต้องแน่ใจว่าเรามีความอดทน แน่นอนเขาต้องการเราเพราะเด็กไทยขยันไม่เลือกงาน แต่ข้อเสียคือฝรั่งเดนมาร์กส่วนใหญ่มักจะเอาเปรียบเราเสมอ ต้องมั่นใจ และมุ่งมั่นจึงจะสามารถอยู่กับคนเดนมาร์กได้

   
 2. Add Says,

  แต่ไม่มีเหตุผลอะไรถ้าเราต้ังใจที่จะไป และอดทนต่อสิ่งที่เราต้องเจอ ทุกๆ คนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ พร้อมกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้กับมาพัฒนาต่อยอดได้นะครับ

   

แสดงความคิดเห็น

Translation
   
Blogumulus by Roy Tanck and Amanda FazaniDistributed by CahayaBiru.com

ผู้ติดตาม